Janne træner alle typer hunde i firmaet HUNDEFORSTAND. 
Mere information herom på www.hundeforstand.dk eller på siden "Hundeforstand" på Facebook.
Sidstenævnte er også her alle træninger slåes op.